Referanslar

ÜNİVERSİTESİTE ADI  LİNK 
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ                                             http://www.yeditepe.edu.tr
--Eczacılık Fakültesi  
--Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi  
       -Biyomedikal Mühendisliği  
       -Genetik ve Biyomühendislik  
       -Kimya Mühendisliği  
--Tıp Fakültesi  
KOÇ ÜNİVERSİTESİ                                                       http://www.ku.edu.tr 
--Fen Fakültesi  
       -Kimya Bölümü  
       -Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ                                            http://www.istanbul.edu.tr
--Mühendislik Fakültesi   
       - Kimya Bölümü  
        -Kimya Mühendisliği  
--Fen-Edebiyat Fakültesi   
       -Moleküler Biyoloji ve Genetik   
       -Biyoloji Bölümü  
       -Fizik Bölümü  
--Tıp Fakültesi  
       Temel Tıp Bilimleri Bölümü  
         -Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı   
         -Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı  
         -Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı   
         -Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı   
       Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü  
BİLKENT ÜNİVESİTESİ                                              http://www.bilkent.edu.tr
--Fen Fakültesi  
      Fizik  
      Kimya  
      Moleküler Biyoloji ve Genetik   
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ       http://www.itu.edu.tr 
--Mühendislik Fakültesi   
        -Gıda Mühendisliği  
        -Kimya Mühendisliği  
        -Fizik Mühendisliği  
--Fen-Edebiyat Fakültesi   
       -Moleküler Biyoloji ve Genetik   
       -Kimya Bölümü  
TÜBITAK       http://www.tubitak.gov.tr
     TÜBİTAK MAM  
     TÜBITAK MAM GMBE  
     TÜBİTAK BİDEP  
     TÜBİTAK UME (Ulusal Meteoroloji Enstitüsü)  
MARMARA ÜNİVERSİTESİ                                            http://www.marmara.edu.tr
--Fen-Edebiyat Fakültesi  
       -Biyoloji Bölümü  
       -Fizik Bölümü  
       -Kimya Bölümü  
--Tıp Fakültesi  
   Temel Tıp Bilimleri  
       -Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı  
      - Fizyoloji Anabilim Dalı  
      - Tıbbi Mikrobiyoloji  
       -Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı  
       -İmmünoloji Anabilim Dalı  
       -Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı  
       -Tıbbi Genetik Anabilim Dalı  
    Dahili Tıp Bilimleri  
       -Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı  
    Cerrahi Tıp Bilimler  
       -Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı  
--Mühendislik Fakültesi  
        -Biyomühendislik  
        -Kimya Mühendisliği  
ULUDAĞ  ÜNİVERSİTESİ                                       http://www.uludag.edu.tr
--Tıp Fakültesi  
   Temel Tıp Bilimleri  
       -Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı  
      - Fizyoloji Anabilim Dalı  
      - Tıbbi Mikrobiyoloji  
       -Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı  
       -İmmünoloji Anabilim Dalı  
       -Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı  
    Dahili Tıp Bilimleri  
       -Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı  
       -Tıbbi Genetik Anabilim Dalı  
    Cerrahi Tıp Bilimler  
       -Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı  
--Fen-Edebiyat Fakültesi  
       -Moleküler Biyoloji ve Genetik   
       -Biyoloji Bölümü  
       -Kimya Bölümü  
       -Fizik Bölümü  
--Veterinerlik  Fakültesi  
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ                                            http://www.cu.edu.tr
--Tıp Fakültesi   
    Dahili Tıp Bilimleri  
       -Tıbbi Genetik Anabilim Dalı  
   Cerrahi Tıp Bilimleri  
       -Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı  
   Temel Tıp Bilimleri  
       -Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı  
      - Fizyoloji Anabilim Dalı  
      - Tıbbi Mikrobiyoloji  
       -Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı  
       -Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı  
       -Tıbbi Parazitoloji  
--Mühendislik Fakültesi  
        Biyomedikal Mühendisliği   
--Fen-Edebiyat Fakültesi  
       -Fizik Bölümü  
       -Kimya Bölümü  
       -Biyoloji  
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ                                             http://www.acibadem.edu.tr
--Tıp Fakültesi   
    Dahili Tıp Bilimleri  
       -Tıbbi Farmakoloji  
   Cerrahi Tıp Bilimleri  
       -Tıbbi Patoloji   
   Temel Tıp Bilimleri  
       -Tıbbi Biyokimya  
      - Fizyoloji   
      - Tıbbi Mikrobiyoloji  
       -Tıbbi Biyoloji   
       -Histoloji ve Embriyoloji   
--Fen-Edebiyat Fakültesi  
       -Moleküler Biyoloji ve Genetik   
SABANCI ÜNİVERSİTESİ   http://www.sabanciuniv.edu
--Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi   
       - Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik  
       - Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik  
       - Fizik  
       - Kimya   
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ                        http://www.ktu.edu.tr
--Fen Fakültesi   
       -Moleküler Biyoloji ve Genetik   
       -Biyoloji Bölümü  
       -Fizik Bölümü  
       -Kimya Bölümü  
-- Tıp Fakültesi   
         -Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı   
         -Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı  
         -Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı   
         -Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı   
         -Tıbbi Farmakoloji  
         -Tıbbi Genetik  
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ                                               http://www.akdeniz.edu.tr
-- Tıp Fakültesi  
       -Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı  
       -Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı  
       -Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı  
       -Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  
       -Tıbbi Genetik Anabilim Dalı  
       -Adli Tıp Anabilim Dalı  
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ                                                 http://www.trakya.edu.tr
--Tıp Fakültesi  
   Temel Tıp Bilimleri  
       -Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı  
      - Fizyoloji Anabilim Dalı  
      - Tıbbi Mikrobiyoloji  
       -Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı  
       -Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı  
    Cerrahi Tıp Bilimler  
       -Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı  
    Dahili Tıp Bilimleri  
       -Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı  
       -Tıbbi Genetik Anabilim Dalı  
       -Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı  
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ                                  http://www.mku.edu.tr
--Tıp Fakültesi   
    Dahili Tıp Bilimleri  
       -Tıbbi Genetik Anabilim Dalı  
   Cerrahi Tıp Bilimleri  
       -Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı  
   Temel Tıp Bilimleri  
       -Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı  
      - Fizyoloji Anabilim Dalı  
      - Tıbbi Mikrobiyoloji  
       -Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı  
       -Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı  
       -Tıbbi Parazitoloji  
ANKARA ÜNİVERSİTESİ http://www.ankara.edu.tr/
--Fen Fakültesi  
       -Fizik Bölümü  
       -Kimya Bölümü  
       -Biyoloji  
--Biyoteknoloji Enstitüsü   
--Kök Hücre Enstitüsü  
--Tıp Fakültesi   
    Dahili Tıp Bilimleri  
       -Tıbbi Farmakoloji  
       -Tıbbi Genetik  
   Cerrahi Tıp Bilimleri  
       -Tıbbi Patoloji   
   Temel Tıp Bilimleri  
       -Tıbbi Biyokimya  
      - Fizyoloji   
      - Tıbbi Mikrobiyoloji  
       -Tıbbi Biyoloji   
       -Histoloji ve Embriyoloji   
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ                                    http://www.yildiz.edu.tr/
--Fen-Edebiyat Fakültesi  
       -Moleküler Biyoloji ve Genetik   
       -Fizik Bölümü  
       -Kimya Bölümü  
--Kimya-Metalurji Fakültesi  
       - Biyomühendislik  
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ                              http://www.iku.edu.tr
--Fen Edebiyat Fakültesi   
       -Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü  
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ                                   http://www.istanbulbilim.edu.tr 
     -Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı  
      -Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı  
      -Biyokimya Anabilim Dalı  
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ      http://www.bilgi.edu.tr
--Mühendislik Fakültesi  
      -Genetik ve Biyomühendislik Bölümü  
FATİH ÜNİVERSİTESİ     http://www.fatih.edu.tr
--Mühendislik Fakültesi  
      -Genetik ve Biyomühendislik  
-- Tıp Fakültesi  
       -Histoloji ve Embriyoloji  
       -Tıbbi Biyoloji  
       -Tıbbi Genetik  
       -Mikrobiyoloji  
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ INSTİTÜSÜ             http://www.gyte.edu.tr
--Fen Fakültesi  
        Moleküler biyoloji ve Genetik Bölümü  
        -Kimya Bölümü  
MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ http://www.medeniyet.edu.tr/
--Fen Fakültesi  
       -Fizik Bölümü  
       -Kimya Bölümü  
       -Moleküler Biyoloji ve Genetik   
--Tıp Fakültesi  
   Temel Tıp Bilimleri  
       -Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı  
      - Fizyoloji  Anabilim Dalı  
      - Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  
       -Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı  
       -Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı  
       -İmmünoloji Anabilim Dalı Anabilim Dalı  
    Dahili Tıp Bilimleri  
       -Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı  
       -Tıbbi Genetik Anabilim Dalı  
   Cerrahi Tıp Bilimleri  
       -Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı  
BEZMİ ALEM ÜNİVERSİTESİ http://www.bezmialem.edu.tr/
--Tıp Fakültesi  
   Temel Tıp Bilimleri  
       -Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı  
      - Fizyoloji  Anabilim Dalı  
      - Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  
       -Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı  
       -Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı  
       -İmmünoloji Anabilim Dalı Anabilim Dalı  
    Dahili Tıp Bilimleri  
       -Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı  
       -Tıbbi Genetik Anabilim Dalı  
   Cerrahi Tıp Bilimleri  
       -Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı  
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ                          http://www.omu.edu.tr
--Tıp Fakültesi  
       Temel Tıp Bilimleri Bölümü  
         -Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı   
         -Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı  
         -Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı   
         -Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı   
--Fen-Edebiyat Fakültesi  
       -Biyoloji Bölümü  
       -Fizik Bölümü  
       -Kimya Bölümü  
   
KURUMLAR   
ACIBADEM LABMED SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş  
ADANA GIDA KONTROL LABORATUAR MÜDÜRLÜĞÜ  
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL UYGULAMA ve ARAŞTIRMA .HASTANESİ  
BURSA BÖBREK VAKFI  
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ VAKFI  
FULYA SAĞLIK TESİSLERİ ve TİCARET A.Ş  
GIDA GEN ANALATİK DNA TEKNOLOJİLERİ  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA  
PENDİK VETERİNER KONTROL ve ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ  
REDO ANALYZER GIDA KONTROL ve ANALİZ LABORATUVARI  
ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (BOREN)  
YEDİTEPE SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş  
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ